Delivery

Terma & Syarat

Pengenalan

Selamat datang ke Haqqi.com.my (“Laman Web”). Dengan mengakses Laman Web, anda mengesahkan bahawa anda telah memahami Terma dan Syarat padanya. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat penggunaan, anda tidak sepatutnya menggunakan laman web ini. Haqqi.com.my berhak meminda, mengubahsuai, menambah, atau menghapuskan bahagian-bahagian daripada Terma dan Syarat penggunaan ini pada bila-bila masa. Pindaan akan berkuatkuasa apabila ianya diterbitkan di Laman Web tanpa notis terlebih dahulu. Sila semak Terma dan Syarat penggunaan dengan kerap untuk mendapatkan maklumat terkini. Penggunaan Laman Web secara berterusan dengan mengikuti kemas kini pindaan pada Terma dan Syarat penggunaan menandakan penerimaan anda terhadap pindaan berkenaan.

Penggunaan Laman Web

Kandungan yang terdapat dalam laman web ini hanya bertujuan untuk memberikan maklumat sahaja.

Beberapa perkhidmatan dan ciri-ciri berkaitan yang mungkin boleh didapati di Laman Web mungkin memerlukan pendaftaran atau langganan. Jika anda memilih untuk mendaftar atau melanggan mana-mana perkhidmatan atau ciri-ciri berkaitan yang berkenaan, anda bersetuju untuk memberikan maklumat diri anda yang tepat dan terkini, dan untuk mengemas kini maklumat tersebut dengan serta-merta jika terdapat sebarang perubahan.

Setiap pengguna Laman Web adalah bertanggungjawab untuk menyimpan kata laluan dan pengecam akaun yang lain dengan selamat dan berhati-hati. Pemilik akaun bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua aktiviti yang dilakukan menggunakan kata laluan atau akaun berkenaan. Selain itu, anda juga dikehendaki memaklumkan kepada kami mengenai sebarang penggunaan kata laluan atau akaun anda tanpa kebenaran. Laman Web tidak akan bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, dalam apa jua cara ke atas apa-apa bentuk kerugian atau kerosakan yang ditanggung akibat daripada, atau yang mempunyai kaitan dengan, kegagalan anda untuk mematuhi seksyen ini.

Penyerahan Pengguna

Sebarang penyerahan yang anda lakukan ke Laman Web dan/atau kepada kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada, soalan, ulasan, komen, dan cadangan (secara am, “Penyerahan”) akan menjadi milik mutlak dan eksklusif kami dan tidak akan dikembalikan kepada anda. Sebagai tambahan kepada hak yang terguna pakai pada mana-mana Penyerahan, apabila anda menerbitkan komen atau ulasan di Laman Web, anda juga memberikan hak kepada kami untuk menggunakan nama yang diserahkan oleh anda, yang berkaitan dengan ulasan, komen atau kandungan lain yang berkenaan. Anda tidak boleh menggunakan alamat emel yang palsu, berpura-pura menjadi individu selain diri anda atau sebaliknya menipu kami atau pihak ketiga sebagaimana yang dilakukan pada maklumat asal mana-mana Penyerahan. Kami boleh, tetapi tidak diwajibkan untuk, menghapuskan atau mengedit mana-mana Penyerahan.

Penerimaan & Penentuan Harga Pesanan

Sila sedia maklum bahawa terdapat beberapa keadaan di mana pesanan tidak dapat diproses atas beberapa sebab. Laman Web berhak menolak atau membatalkan mana-mana pesanan atas apa-apa sebab dalam mana-mana tempoh masa. Anda mungkin akan diminta untuk mengemukakan pengesahan atau maklumat tambahan, termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor telefon bimbit dan alamat, sebelum kami menerima pesanan tersebut.

Kami komited dalam memberikan maklumat penentuan harga yang paling tepat di Laman Web kepada pengguna; walau bagaimanapun, masih terdapat kemungkinan berlakunya kesilapan, seperti keadaan di mana harga barang tidak dipaparkan dengan betul di laman web. Atas sebab tersebut, kami berhak menolak atau membatalkan mana-mana pesanan. Jika harga barang yang dipaparkan salah, kami boleh, pada budi bicara kami sendiri, sama ada menghubungi anda untuk memberikan arahan atau membatalkan pesanan dan memaklumkan pembatalan tersebut kepada anda. Kami berhak menolak atau membatalkan mana-mana pesanan berkenaan sama ada pesanan tersebut telah disahkan dan kad kredit atau akaun bank anda telah dicaj, ataupun tidak.

Tanda Dagangan & Hak Cipta

Semua hak harta intelektual, sama ada berdaftar atau tidak berdaftar, dalam Laman Web, kandungan maklumat di Laman Web dan semua reka bentuk laman web, termasuk tetapi tidak terhad kepada, teks, grafik, perisian, gambar, video, muzik, bunyi, dan pilihan serta susunan, dan semua kompilasi perisian, kod sumber dan perisian tersembunyi adalah kekal sebagai milik kami. Kandungan keseluruhan Laman Web juga dilindungi dengan hak cipta sebagai sebuah karya bersama di bawah undang-undang hak cipta Malaysia dan konvensyen antarabangsa. Semua hak adalah terpelihara.

GST

GST di Malaysia berkuatkuasa pada 1 April 2015 pada kadar 6%. Ia akan menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan sedia ada. Sila rujuk kepada Akta GST 2014 yang disiarkan dalam warta pada 19 Jun 2014 dan Peraturan-Peraturan GST 2014 yang dikeluarkan pada 30 Jun 2014. GST adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Kastam Diraja Malaysia ( "Jabatan Kastam").

Maklumat Produk

Kami tidak dapat menjamin bahawa produk sebenar dan warna akan kelihatan sama seperti apa yang dipaparkan pada skrin monitor pelanggan kerana terdapat banyak faktor yang terlibat yang mungkin boleh menyebabkan perbezaan ketara dari segi warna, dan lain-lain.

Walau bagaimanapun, kami sentiasa berusaha untuk menyediakan maklumat yang tepat dan lengkap mengenai produk di Laman Web. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, pelanggan digalakkan untuk terus menghubungi kami untuk penjelasan.

Harta Intelek

Hak-hak harta intelek dalam semua perisian dan kandungan dalam laman ini adalah hak milik tunggal Haqqi.com.my dan dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang hak harta intelek lain.

Penyalinan, penghasilan semula, penggunaan, pengubahsuaian atau penerbitan oleh sesiapa pun apa-apa perkara itu atau mana-mana bahagian laman web ini adalah dilarang sama sekali, tanpa sebarang kebenaran.

Buletin Terkini

Pengguna hendaklah bersetuju bahawa kami boleh menghantar buletin Terkini mengenai berita / produk / promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

Menghubungkan Untuk Pihak Ketiga Laman Web

Mana-mana pautan akses ke laman pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri. Haqqi.com.my mempunyai kawalan ke atas, dan oleh itu kami tidak akan bertanggungjawab di atas tindakan dan / atau transaksi yang dilakukan di mana-mana laman web pihak ketiga anda.

Kemaskini Maklumat

Maklumat di laman web ini termasuk maklumat Penghantaran, Bayaran Balik dan pulangan serta Syarat Penggunaan adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Sila kerap menyemak semula Laman Web untuk mendapatkan kemas kini terkini.

Ketidaktepatan Maklumat

Mungkin ada kes di mana maklumat yang dipaparkan di laman web kami mengandungi gangguan percetakan, ketidaktepatan yang mungkin berkaitan dengan harga produk, kegagalan paparan monitor atau mana-mana kandungan umum yang lain. Dalam kes seperti ini, kami tidak akan bertanggungjawab untuk kecuaian. Maklumat yang dipaparkan di laman web kami sering diperiksa untuk ketepatan untuk mengurangkan dan mengelakkan kesilapan tersebut.

Komen

Semua komen atau maklum balas yang ditinggalkan di laman web adalah pendapat peribadi pelanggan. Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang akibat yang disebabkan oleh komen tersebut.

Dasar Privasi

Kami di Haqqi.com.my menggunakan maklumat peribadi anda hanya untuk urusan Haqqi.com.my. Dengan menggunakan haqqi.com.my, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat selaras dengan dasar ini.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Semasa menggunakan laman web kami, kami akan meminta anda untuk memberikan maklumat tertentu yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang boleh digunakan untuk menghubungi atau anda. Maklumat peribadi adalah tidak terhad kepada nama anda.

Data Log

Seperti mana laman lain, kami mengumpul maklumat bahawa pelayar anda setiap kali anda melawat Haqqi.com.my. Ini data log mungkin termasuk maklumat seperti protokol internet komputer anda (IP) alamat, jenis pelayar, versi pelayar, muka surat laman web kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang digunakan pada halaman tersebut dan statistik lain.

Cookies

Cookies adalah fail dengan sejumlah kecil data, yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Cookies dihantar ke penyemak imbas anda daripada laman web dan disimpan dalam hard disk komputer anda. Seperti banyak Laman Web, kami menggunakan cookies untuk mengumpul maklumat. Anda boleh menyekat pelayar web anda untuk menolak semua cookies atau untuk menunjukkan apabila cookies sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Laman Web kami.

Keselamatan

Keselamatan data peribadi anda adalah penting kepada kami, tetapi diingatkan bahawa tiada kaedah penghantaran melalui internet, atau kaedah storan elektronik, adalah 100% selamat. Walaubagaimanapun kami akan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda dan kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak.

Perubahan Dasar Privasi

Haqqi.com.my boleh mengemaskini dasar privasi ini dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan dasar privasi pada haqqi.com.my. Anda dinasihatkan untuk mengkaji semula dasar privasi ini dari semasa ke semasa untuk sebarang perubahan.

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai dasar privasi ini, sila hubungi kami di pelanggan di haqqi.com.my


Product successfully added to your shopping cart
Quantity:
Total:
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Total products:
Total shipping:  To be determined
Total:
Continue shopping Proceed to checkout