Polisi Pemulangan

Pemulangan & Gantian

  1. Pemulangan barang hanya boleh dibuat dalam masa 7 hari dari tarikh penerimaan pesanan (tempatan dan antarabangsa).
  2. Pemulangan dan gantian barang adalah TERHAD bagi barangan yang masih dalam keadaan boleh dijual.
  3. Pastikan label atau tanda harga dalam keadaan asal, belum dipakai, tidak dipinda dan belum dicuci.
  4. Tiada bayaran balik secara transaksi tunai.
  5. Sekiranya barang yang ingin ditukar lebih dari nilai barang yang dipulangkan, pelanggan harus menambah jumlah lebihan tersebut. Jika nilai barang yang ingin ditukar rendah dari nilai barang yang ingin dipulangkan, baki tidak akan dikembalikan.
  6. Pemulangan bagi barangan yang rosak, diubah atau tidak mematuhi terma serta syarat pemulangan dan gantian tidak akan dilayan.
  7. Segala kos penghantaran adalah ditanggung oleh pelanggan dan merupakan tanggungjawab penuh pelanggan sehingga barang tiba untuk pemulangan dan gantian.
  8. Setiap penukaran atau gantian tertakluk kepada stok sedia ada serta terma dan syarat.
  9. Sila masukkan nombor pesanan dan butiran produk di info@haqqi.com.my untuk pemulangan dan gantian.
  10. Barangan yang dibeli menggunakan diskaun tidak boleh dikembalikan semula dan tidak boleh ditukar.

Product successfully added to your shopping cart
Quantity:
Total:
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Total products:
Total shipping:  To be determined
Total:
Continue shopping Proceed to checkout